Stan epidemiczny

przez | 4 kwietnia, 2020

Szanowni!

Przeżywamy trudny czas stanu epidemicznego. Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej jest zawieszona do 15.04.2020 r. Być może konieczne będzie przedłużenie tego okresu jeszcze na długie tygodnie a może miesiące. W tym okresie bądźmy czuli na potrzeby bliźnich. Gdyby konieczna była pomoc, proszę o informację, wspólnie będziemy problemy rozwiązywać. Ze zrozumiałych względów wprowadzane są przez rząd surowe rygory dyscyplinujące. Uciążliwe dla  nas wszystkich.

Ten czas kwarantanny, izolacji, wykorzystajmy dla naszego rozwoju. Utrzymujmy kontakty telefoniczne, elektronicznie,  mimo separacji utrzymujmy bliskość. Pomimo, że kościoły są zamknięte pamiętajmy, że „chrześcijańska tożsamość musi łączyć trzy wymiary: intelektualny i bazujący na dialogu ze współczesną kulturą, medytacyjno-kontemplacyjny oraz społeczny wyrażający się w społecznym działaniu. Dopiero w tym połączeniu w pełni wyrażać się może chrześcijańska przyszłość”.

Na święta Wielkanocne składam wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom, duchowieństwu, w imieniu Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze przemienia nasze duchowe wnętrze, abyśmy z wiarą, nadzieją i miłością pokonywali wszystkie trudności. Szczęść Boże! 

Stanisław Księżniakiewicz KIK Gorzów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *