Informacja z zebrania Zarządu

przez | 23 września, 2020

Zebranie Zarządu KIK
w dniu 23.09.2020 r.

W środę 23.09.2020 r. zebrało się Prezydium Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w
Gorzowie Wielkopolskim w pełnym składzie. Obecny był proboszcz Parafii Katedralnej ks. dr Zbigniew
Kobus. Było to pierwsze spotkanie po wielu tygodniach od czasu wprowadzenia przez władze
państwowe stanu epidemicznego i zawieszenia okresowej działalności Klubu. W programie zebrania
omówiono ważne tematy i podjęto następujące ważne decyzje:

 1. Na podstawie przekazanej Deklaracji podjęto uchwałę o przyjęciu do Klubu Inteligencji Katolickiej
  jako członka zwyczajnego panią Agnieszkę Dębską.
 2. Od wielu tygodnie utrzymuje się wzrost zachorowań na COVID-19, w ostatnich dniach liczba
  zachorowań przekracza już ponad tysiąc dziennie w skali całego kraju i jak wynika ze statystyk
  ciągle rośnie. W 2020 r. mamy przyznaną odpowiednią kwotę na organizację Dni Kultury
  Chrześcijańskiej przyznaną przez Prezydenta miasta Gorzowa do wykorzystania. W związku z
  sytuacją epidemiczną postanowiono w 2020 r. zrezygnować z organizacji Dni
  Kultury Chrześcijańskiej. Całą kwotę zwrócić darczyńcy.
 3. Przypomniano że rok 2020 jest rokiem wyborczym w Klubie Inteligencji Katolickiej, należy wybrać
  nowe władze Klubu zgodnie ze Statutem. W związku z wprowadzonymi rygorami stanu
  epidemicznego, ciągle zmienianymi, jest to zadanie bardzo trudne. Postanowiono, że
  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zostanie zwołane w późniejszym
  terminie, kiedy rygory stanu epidemicznego zostaną złagodzone.
  W tym czasie działalność Klubu pozostaje w dalszym ciągu zawieszona.
 4. Na zebraniu z funkcji sekretarza KIK zrezygnowała pani Maria Malczewska. Nie wyznaczono nowej
  osoby do pełnienia tej funkcji.
  Nie wyznaczono daty następnego spotkania.

Stanisław Księżniakiewicz – prezes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *