O Klubie

Klub Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim jest grupą katolików świeckich, którzy pragną budować solidarność dla dobra wspólnego, rozumiejąc pojęcie inteligencji jako kategorię etyczną. Członkowie KIK-u dążą do pogłębiania wiary, odpowiedzialności za Kościół i za kształt chrześcijaństwa w duchu Soboru Watykańskiego II.

Klub kreuje wydarzenia kulturalne, projekty społeczne i artystyczne, działalność charytatywną, może także prowadzić różne warsztaty i szkolenia, a także działalność naukową i wydawniczą.